Yazılım Hareketi'nin Amacı


Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bitlis, Hakkari, Muş, Van İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde, TRB2 Bölgesi’nde lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören gençlere, geleceğin mesleği ve tüm mesleklerin geleceği olan yazılım ile ilgili farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması, bu gençler arasından yazılım konusunda ilgili ve yetenekli olanlar için özel eğitimler verilmesi ve TRB2 Bölgesi’nde yazılım alanında uzman eğiticilerin yetiştirilmesidir.


Yazılım Hareketi'nin Kapsamı


TRB2 Bölgesi’nde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının, 2021-2023 döneminde uygulayacağı “Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı”nın amaç ve hedefleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesinde BTK’nın katkılarıyla hayata geçirilen “Bir Milyon Yazılımcı Projesi”nin amaç ve hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek olan ortak faaliyetlerin Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bitlis, Hakkari, Muş, Van İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik iş birliği esaslarını kapsar.

Yazılım Hareketi Sunumunu İndirin veya GözatınDoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliğinde, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde;
Gençlere yazılım ile ilgili farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasını,
Gençler arasından yazılım konusunda ilgili ve yetenekli olanlar için özel eğitimler verilmesini,
Yazılım alanında uzman eğiticilerin yetiştirilmesini amaçlayan bir projedir.